SHARING KNOWLEDGE - CONNECTING PEOPLE - TACKLING CHALLENGES

Új biomassza alapú gazdaság stratégia a fenntartható Európa számára

A Bizottság cselekvési tervet terjesztett elő az Európa társadalmát, környezetét és gazdaságát szolgáló, fenntartható és körkörös biomassza alapú gazdaság kialakítására.

Juncker elnök és Timmermans első alelnök által bejelentett szándéknyilatkozatában, amely Juncker elnök az Unió 2018-as helyzetét bemutató jelentését követően jelent meg, az új biomassza alapú gazdaság stratégia része a Bizottság munkahelyteremtő, növekedésserkentő és az EU-befektetések ösztönzésére irányuló tervének. A cél a megújuló erőforrások fenntartható felhasználásának javítása és fokozása a globális és helyi kihívások kezelésére, mint például az éghajlatváltozás és a fenntartható fejlődés.

 

A véges biológiai erőforrások és ökoszisztémák világában innovációs erőfeszítésre van szükség az emberek élelmezéséhez, a tiszta víz és energia biztosítására. A biomassza alapú gazdaságban az algák tüzelőanyaggá alakíthatók, a műanyagok újrafeldolgozhatók, a hulladékok új bútorokká vagy ruhákká alakíthatók, és az ipari melléktermékek bio műtrágyákká alakíthatók át. Ezáltal 2030-ig potenciálisan 1 millió új zöld munkahelyet is létre lehet hozni.

 

"Nyilvánvalóvá vált, hogy rendszerszintű változást kell véghezvinni az áruk előállítása, fogyasztása és selejtezése terén. A biomassza alapú gazdaságunk fejlesztésével - a körkörös gazdaság megújuló szegmenseként - új és innovatív megoldásokat találunk az élelmiszerek, a termékek és az energia biztosítására anélkül, hogy bolygónk korlátozott biológiai erőforrásait kimerítenénk. Ráadásul gazdaságunk újragondolása és termelési modellek korszerűsítése nem csak a környezetünkről és az éghajlatról szól. Itt is nagy lehetőségek rejlenek az új, zöld munkahelyek számára, különösen a vidéki és a tengerpartok menti területeken." mondta Jyrki Katainen, a munkahelyekért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök.

 

Carlos Moedas, a kutatásért, a tudományért és az innovációért felelős európai biztos hozzátette: "Az EU arra törekszik, hogy vezető szerepet töltsön be a szemét, a maradékanyagok és a hulladékok értékes termékekké, „zöld” vegyi anyagokká, takarmányokká és textilekké történő átalakításában. A kutatás és az innováció kulcsszerepet játszik az európai gazdaság zöld átmenetének felgyorsításában és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak teljesítésében is. "

 

A fenntartható körkörös biomassza alapú gazdaság létrehozása a hatóságok és az ipar összehangolt erőfeszítéseit igényli. Ennek a közös erőfeszítésnek az irányítására, három fő célkitűzésre alapozva a Bizottság 2019-ben 14 konkrét intézkedést fog elindítani, többek között:

 

1. A biomassza alapú gazdaság ágazatainak kiszélesítése és megerősítése,

2. A biomassza alapú gazdaság gyors bevezetése Európában,

3. Az ökoszisztéma védelme és a biomassza alapú gazdaság ökológiai korlátainak megértése.

 

További információk és letölthető dokumentumok (angol nyelven):

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy

Forrás: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6067_en.htm