SHARING KNOWLEDGE - CONNECTING PEOPLE - TACKLING CHALLENGES

Tudástár kialakítása szigetszerűen meglévők összekapcsolásával

Az EURAKNOS projekt a mezőgazdasági termelők számára az információkhoz könnyebb hozzáférést biztosító adatbázis kiépítésével kívánja erősíteni az Unió mezőgazdasági tudásbázisát

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet is részt vesz abban az uniós Horizont 2020 projektben (továbbiakban: EURAKNOS projekt), amelyet idén azzal a céllal indítottak el, hogy a már létező 29 tematikus hálózat jelenlegi tudását és jó gyakorlatait összegyűjtve segítse az Unión belül a mezőgazdasági témájú tudásáramlást. Ahogy Prof. Pieter Spanoghe, a Genti Egyetem projektkoordinátora fogalmaz: „A tematikus hálózatok speciális részei a Horizont 2020 uniós többszereplős projekteknek, amelyek egy adott témában (okos gazdálkodás, baromfitenyésztés, növényvédelem, gyümölcstermesztés stb.) meglévő tudást és jó gyakorlatokat gyűjtik össze annak érdekében, hogy könnyen hozzáférhető formában elérhetővé tegyék a mezőgazdasági termelők, erdészek, tanácsadók és az agrár szektor egyéb szereplői számára.” Prof. Spanoghe hozzáteszi: „Az EURAKNOS projekt e tudás összegyűjtésével létre fog hozni egy olyan adatbázist, amely jobban hozzáférhetővé, kereshetővé teszi az összegyűjtött információkat, jó gyakorlatokat.”

 Az EURAKNOS projekt célja végső soron, hogy a mezőgazdasági és erdészeti gyakorlat összes meglévő és jövőbeli tematikus hálózatát összekapcsolva szakmai iránymutatást dolgozzon ki egy közös adatrendszer kialakítására. A projekt a mezőgazdasági termelők, kutatók és egyéb érdekeltek bevonásával fogja összegyűjteni, értékelni, elemezni és összehasonlítani a tematikus hálózatok és az EIP-AGRI operatív csoportok által előállított tudást, anyagokat és eszközöket. A kezdeményezés a jövőbeli tematikus hálózatok és más Horizont 2020 projektek számára is hasznos lehet. Az összegyűjtött anyagot a mezőgazdasági termelők, erdészek és tanácsadók által leginkább használt csatornákon keresztül fogják bemutatni. 

A projekt valamennyi tematikus hálózati projekt népszerűsítésével és támogatásával biztosítani fogja, hogy eredményeik hosszú távon is fenntarthatóak legyenek. Ezenkívül a projektek jobban kapcsolódhatnak majd más uniós és nemzeti szintű tematikus hálózatokhoz és hasonló kezdeményezésekhez, illetve beépülhetnek a nemzeti oktatási és képzési programokba is. 

 Az EURAKNOS projekt  a fentieket két év alatt tervezi megvalósítani, 2020 év végi zárással. A projekt konzorciumának 10 különböző európai országból 16 partnere van:

Genti Egyetem (UGent, BE), Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV ILVO, BE), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW, BE), Leap Forward Group (LFG, BE), Institut de l'élevage (IDELE, FR), Királyi Mezőgazdasági Egyetem (RAU, Egyesült Királyság), Athéni Mezőgazdasági Egyetem (AUA, GR), Universidad de Santiago de Compostela (USC, ES), Gruenlandzentrum (GLZ, DE), NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet (NAIK AKI, HU), Innovation for Agriculture (IFA, UK), Aarhusi Egyetem Bioélelmiszer-rendszerek Nemzetközi Kutatóközpontja (AU, DK), Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK, HU), Association de coordination technique agricole (ACTA, FR), Mezőgazdasági Kutatóközpont (ARC, EE), Ökológiai Mezőgazdasági Mozgalmak Nemzetközi Szövetsége – Európai Unió Regionális Csoportja (IFOAM EU, SE).

 

További információk:

A partnerek kapcsolattartási adatai megtalálhatók az Euraknos webhelyen: www.euraknos.eu

Twitter: https://twitter.com/euraknos

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/euraknos

Facebook: https://www.facebook.com/euraknos/

 

Feliratkozás hírlevélre: https://mailchi.mp/81c9e53c0098/euraknos

Bővebb információ a tematikus hálózatokról: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_brochure_thematic_networks_2016_hu_web.pdf

Az EURAKNOS projektet az Európai Unió Horizont 2020 Kutatás és Innovációs Program támogatja. A Támogatási szerződés száma: 817863. 

Forrás: http://www.nak.hu/agazati-hirek/videkfejlesztes/161-gazdasagfejlesztes/99411-tudastar-kialakitasa-szigetszeruen-meglevok-osszekapcsolasaval; http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/fiatal-gazdalkodo/99412-unios-szintu-mezogazdasagi-innovacios-tudastarat-alakitanak-ki

Feltöltött csatolmányok listája

megnevezés típus méret
JPG 170.66 KB