SHARING KNOWLEDGE - CONNECTING PEOPLE - TACKLING CHALLENGES

Horizont Európa programmal kapcsolatos konzorciumépítést támogató pályázati felhívás

Megjelent a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Horizont Európa programmal kapcsolatos konzorciumépítést támogató pályázati felhívása.

A pályázati felhívás - Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése - célja hogy ösztönözze a magyar pályázókat az Európai Unió Horizont Európa kutatási, fejlesztési és innovációs keretprogramjában és az ehhez kapcsolódó közös programokban való minél nagyobb számú és támogatási részesedésű részvételre, valamint arra, hogy minél többször vállaljanak konzorciumvezetői szerepet ezekben a programokban.

A felhívás a projekt előkészítő tevékenység támogatásával a magyar pályázók nemzetközi ismertségét, hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásának növelését, valamint a pályázat előkészítés folyamatát, a magyar pályázók formálódó konzorciumban betöltött szerepének megerősítését, új pályázók, különösen a kkv-k bevonását kívánja elősegíteni.

A támogatási kérelmek (elektronikus) a kitöltő program élesítésétől kezdve 2023. december 29-ig lehet benyújtani. 

Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 500 millió forint.

Támogatási kérelmenként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege konzorciumvezető vagy munkacsomag vezető konzorciumi tagként 2 millió Ft, nem munkacsomag vezető konzorciumi tagként 1 millió Ft.

A pályázati felhívás és az azzal kapcsolatos további információk elérhetőek ITT

Forrás: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eu-programokban-valo-magyar-reszvetel-osztonzese-2021-123-eu-kp/palyazati-felhivas