SHARING KNOWLEDGE - CONNECTING PEOPLE - TACKLING CHALLENGES

Jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1290/2013/EU rendelete a "Horizont 2020" kutatási és innovációs keretprogram (2014-2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006
A rendelet az 1291/2013/EU rendelet alapján megvalósított közvetett cselekvésekben való részvétel különös szabályait állapítja meg. A rendelet továbbá megállapítja az eredmények felhasználására és terjesztésére vonatkozó szabályokat. Megtekintés »
Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013 EU rendelete a "Horizont 2020" kutatási és innovációs keretprogram (2014-2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
A rendelet létrehozza a "Horizont 2020" kutatási és innovációs keretprogramot (2014-2020) és meghatározza a kutatási és innovációs tevékenységek uniós támogatására irányadó keretszabályozást, megerősítve ezzel az európai tudományos és technológiai bázist, és ösztönözve az innovációs, a kutatási, és a technológiafejlesztési poltikának a társadalom számára jelentett előnyeit és e politikák gazdasági és ipari előnyeinek jobb kihasználását. Megtekintés »
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
Megtekintés »
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény
Megtekintés »
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
Megtekintés »
Az Európai Parlament és Tanács 1305/2013/EU rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívü
Megtekintés »