SHARING KNOWLEDGE - CONNECTING PEOPLE - TACKLING CHALLENGES

EURÓPAI FEJLESZTÉSEK A KÖRNYEZET VÉDELME ÉRDEKÉBEN A SZŐLŐ-BORSZEKTORBAN WINENVIRONMENT PROJEKT (ECO/08/239045; EU CIP-EIP)

A probléma leírása A szőlő-bor ágazatban a szőlőtermelők és pincészetek a gyakran szembesülnek két fontos környezeti problémával,
ami egyrészt a kemikáliák és növényvédőszerek nagyarányú használata a szőlőtermesztésben, illetve a jelentős víz és
energiafogyasztás a borkészítés során. Ennek követése, az erőforrások minél optimálisabb felhasználása, a
környezet kímélése, a gazdaságosság, valamint jogi előírások együttes figyelembe vétele minden gazdálkodó
számára fontos, de nehéz feladat.
A megoldás leírása A cél három ökológiai és innovatív technika alkalmazása, amit az IFV (Franciaország) koordinált 6 európai országban,
helyi K+F szervezetekkel és termelőkkel együtt. Két innovatív technológia hatékonyságának értékelése környezeti
szempontokból: PIG (Pipeline Inspection Gauge) csőtisztítási rendszer és környezetbarát, regenerálható
szűrőrendszer a víz- és energiafogyasztás csökkentésére. A harmadik elem a Qualenvi rendszer az üzemek komplex
környezeterhelésének optimalizáláshoz a termelés során.
Az elérhető eredmény(ek) leírása A projekt a folyamatok optimalizálásához részben meglévő innovációs eredményeket használt fel, a pincészetek
vízfogyasztásának csökkentése, a hulladékok kezelése és újrahasznosításának növelése, illetve a növényvédő szerek
alkalmazásának csökkentése érdekében. A megvalósítás során cél volt a hulladékok mennyiségének kezelése fejlett
analitikai technikákkal. A vízfogyasztás csökkentése a mosási folyamatok optimalizálása, a szennyvíz
újrahasznosítása, új technológiák (PIG) és új szűrési eljárások (regenerálható szűrőlapok) adaptálásával érhető el. A
projekt magyarországi megvalósítása négy, eltérő sajátosságokkal rendelkező pincészetben folyt. A vizsgálatok
kiterjedtek a csőrendszer tisztítása során keletkező szennyvizek mennyiségének és minőségének vizsgálatára, a
szűrt és továbbított borok analitikai és érzékszervi jellemzőire, valamint a vízfelhasználás és a bor mennyiségi
veszteségeinek mérésére. A Qualenvi rendszerrel meghatározásra kerültek a felhasznált input-ok (víz, energia)
valamint szennyvíz- és hulladékok mennyiségével és kezelésével kapcsolatos, illetve egyéb környezetterhelési (pl.
zaj, szag, stb.) jellemzők. A rendszer lehetővé teszi valamennyi környezetterheléssel kapcsolatos veszélyforrás
kockázat mértékének leírását és jellemzését, illetve a szükséges intézkedések megadását, menedzselését. Az
eredmények alapján elsősorban a technológiai folyamatok vízfelhasználása, illetve a borveszteség csökkenthető
jelentősen.

Intézmény megnevezése NAIK SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET, KECSKEMÉTI KUTATÓ ÁLLOMÁS, 6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 5.
A kapcsolattartó neve és beosztása SZABÓ ATTILA, állomásvezető
A kapcsolattartó email címe szabo.attla@szbki.naik.hu
Jó gyakorlatot bemutató honlap és/vagy video weboldal címe http://www.vignevin.com/en/english/finished-european-projects/winenvironment.html
Referencia (bemutató üzem) neve Garamvári Szőlőbirtok Kft. 8638 Balatonlelle, Kishegyi u. 42.
Bemutató üzem kapcsolattartójának neve és beosztása Baranyai Péter, borászati vezető
Bemutató üzem kapcsolattartójának elérhetősége (e-mail cím és/vagy telefonszám) + 36-70-708-9356, lelle@garamvariszolobirtok.hu, www.garamvari.hu