SHARING KNOWLEDGE - CONNECTING PEOPLE - TACKLING CHALLENGES

GOMBA-BIOGÁZ KOMPLEX MEZŐGAZDASÁGI RENDSZER

A probléma leírása A gombatermesztés hulladék kibocsátásának csökkentése, megújuló energiatermeléssel a fosszilis
energiahordozóktól való függetlenség megszerzése, az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése, fenntartható
biomassza alapú gazdálkodás bevezetése. A melléktermékek, termelési maradékok hozzáadott értéknövelését célzó
hasznosítás.
A megoldás leírása A laskagomba előállítás visszamaradó letermett komposztja gombamicéliumból és szalma maradványból áll. Ennek a
jelentős mértékben keletkező biológiailag lebomló hulladéknak a gazdaságos és egyúttal környezetkímélő
megoldását tűztük ki célul. Letermett gomba komposzt biogáz üzemben való hasznosítására korábban nem volt
tapasztalat, így a projekt megvalósítását kutatás-fejlesztési munka előzte meg a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közhasznú Nonprofit Kft. Biotechnológia Divíziójának irányításával.
Az elérhető eredmény(ek) leírása A komplex gomba-biogáz rendszerben a gabonaszalma többlépcsős értéknövelt hasznosítását oldottuk meg. A
gabonaszalmából először gombát - élelmiszert állítunk elő, majd a szerves hulladékokból megújuló energiát - biogázt
nyerünk, és legvégén az anaerob fermentáció maradékanyaga visszakerül a termőföldekre, mint biotrágya. A
kidolgozott rendszer a körkörös biomassza alapú gazdaság működésének egyik példája, ahol a biomassza hasznosítás
több lépcsőben, többféle termék előállítás mellett teljes körfolyamatot hoz létre, úgy hogy az egymásra épülő
termelési folyamatok hulladékai jelentik a következő lépés alapanyagát. 1 tonna gabonaszalmából 750 kg
laskagombát termelünk, valamint 210 m3 biogáz és 1,9 m3 biotrágya keletkezik.

Búzaszalma

Laskagomba-komposzt előkészítés

Laskagomba-termesztés

Intézmény megnevezése BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. BIOTECHNOLÓGIA DIVÍZIÓ 6726 Szeged, Derkovits fasor 2.
A kapcsolattartó neve és beosztása KOÓS ÁKOS, osztályvezető
A kapcsolattartó email címe akos.koos@bayzoltan.hu
Jó gyakorlatot bemutató honlap és/vagy video weboldal címe http://pleurotus.hu/biogaz
Referencia (bemutató üzem) neve Pilze-Nagy Kft. Biogáz-üzem, 6000. Kecskemét, Talfája, 50.
Bemutató üzem kapcsolattartójának neve és beosztása Somosné Dr. Nagy Adrienn, ügyvezető
Bemutató üzem kapcsolattartójának elérhetősége (e-mail cím és/vagy telefonszám) a.nagy@pleurotus.hu