SHARING KNOWLEDGE - CONNECTING PEOPLE - TACKLING CHALLENGES

A GMO MENTESSÉGET BIZTOSÍTÓ NEOTRADICIONÁLIS TERMELÉSI ELJÁRÁS KIDOLGOZÁSA A SERTÉSTENYÉSZTÉSBEN

A probléma leírása Az állattenyésztés jelenleg érzékelt egyik legnagyobb kihívása a biztos, GMO - mentes forrásból származó állati
élelmiszer, amelyet megfelelő minőségben és mennyiségben, a környezet fenntarthatóságát szem előtt tartva,
költséghatékonyan állítsanak elő úgy, hogy az állati takarmány származása beazonosítható legyen.
A megoldás leírása A neotradicionális rövid takarmányozási lánc konceptualizálása, az elvégzett piackutatás és igényfelmérés
figyelembevételével megoldási lehetőséget kínál a felvetett problémára. A folyamatban lévő technológiai fejlesztés
– kombinálva a mikroalga előállítást alkalmazott biotechnológiai eszközökkel és a hidropóniás árpacsíráztató
rendszer megalkotását – biztosítani fogja a takarmány előállítást, a helyben történő felhasználást és a folyamatos
minőségbiztosítást.
Az elérhető eredmény(ek) leírása A fejlesztési projekt eredményeképp 2018-ra létrejövő, neotradicionális rövid takarmányozási lánc koncepció,
lényegében egy új sertéstenyésztési gyakorlat kialakulását előlegezné meg. A fejlesztés sikeres végrehajtása után a
helyben előállított mikroalga és árpacsíra keverék alkalmazásával lehetőség lesz a jórészt GMO szója és származékai,
illetve egyéb nem természetes alapú takarmány kiegészítők kiváltására. Ezért úgy véljük, újszerű ismeret keletkezik a
projekt kapcsán kialakításra kerülő mikroalga-fermentációs rendszer, valamint a tálcás árpacsíráztató rendszer, mint
prototípus kifejlesztésével.

A fejlesztés a Kurucz Farm Kft. GINOP_2.1.1_15_2015_00058 azonosítójú projektjének keretében valósul meg,
a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével.

Intézmény megnevezése BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. BIOTECHNOLÓGIA DIVÍZIÓ 6726 Szeged, Derkovits fasor 2.
A kapcsolattartó neve és beosztása KOÓS ÁKOS, osztályvezető
A kapcsolattartó email címe akos.koos@bayzoltan.hu
Jó gyakorlatot bemutató honlap és/vagy video weboldal címe https://www.kurucz.eu/kutatas/
Referencia (bemutató üzem) neve Kurucz Farm Kft., székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 125. I/5. levelezési cím: 4211 Ebes, Rákóczi u. 47
Bemutató üzem kapcsolattartójának neve és beosztása Vida Sándor, projektvezető
Bemutató üzem kapcsolattartójának elérhetősége (e-mail cím és/vagy telefonszám) +36-30-423-74-55, vida.sandor@kurucz.eu