SHARING KNOWLEDGE - CONNECTING PEOPLE - TACKLING CHALLENGES

BIOEAST kezdeményezés?

BIOEAST – Közép-Kelet-Európai Kezdeményezés a Tudásalapú Agrárgazdaságért, Akvakultúráért, Erdészetért a Biomassza Gazdaságban

Melyek a BIOEAST kihívásai?

A Közös Agrárpolitika forrásainak köszönhetően a közép-kelet-európai régiók agrárgazdaságának, környezetének és vidéki területeinek állapota sokat javult az elmúlt 10 évben, erősítve ezzel az Európai Unión belüli kohéziót is. Ugyanakkor úgy véljük, hogy a biomassza-alapú gazdaságon belül a mezőgazdaság további fenntartható növekedésének biztosítása céljából és a tudásalapú fejlődés előmozdítása érdekében nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kutatásra, az innovációra és a határokon átnyúló együttműködésekre. Tény, hogy az EU jelentős területi diszparitásokkal küzd a K+F teljesítményeket tekintve. A KKE-i régiók alacsony szintű H2020-as részvétele következtében jelentékeny magas szintű szakmai tudás kerüli el a régiót. Ez olyan probléma, ami gátolja az EU egészének fenntartható fejlődését. Ezért feltétlenül erősíteni szükséges az ún. szélesebb körű részvételt (widening participation), a 2018-20-as munkaprogram stratégiai célkitűzéseinek megvalósulását elősegítő egyik legjelentősebb horizontális prioritást. A biomassza-alapú gazdaságon belüli tudásalapú mezőgazdaság, akvakultúra és erdészet alacsony teljesítményének és láthatóságának kérdése az elmúlt hónapokban napirenden volt több regionális, nemzeti és makrorégióban megtartott megbeszélésen, melyeken gazdálkodók, kutatók és szakpolitikai döntéshozók egyaránt részt vettek. Jelenleg az együttműködés megerősítésére van szükség annak érdekében, hogy a szinergiákat kihasználva javíthassuk a teljesítményünket.

Melyek a BIOEAST célkitűzései?

Legfőbb célunk a biomassza-alapú gazdaságon belüli tudásalapú mezőgazdaság, akvakultúra és erdészet fenntartható fejlődésének elősegítése a közép-kelet-európai régiókban.

E cél érdekében végrehajtandó feladatok a következők:

 Mi történt eddig?

 

Mit tartalmaz a BIOEAST?

 A kontinentális és pannon bio-geográfiai régió klímája és annak változásai által előidézett kihívások kezelése

 • Fenntartható intenzifikáció a növénytermesz-tésben (a talajállapot és a vízgazdálkodás fej-lesztése mellett) és az állattenyésztésben (a kibocsátott káros gázok negatív hatásainak csökkentése mellett).
 • Fenntartható extenzifikáció ökoszisztémaszolgáltatásokkal, biodiverzitással (beleértve a beporzók szerepének kezelését, a genetikai erőforrások fenntartható használatát);
 • Ökológiai gazdálkodás technológiai és társadalmi elmaradása.
 • A nem megújuló energiaforrásoktól való függőség csökkentése.
 • Fehérjenövényekben rejlő potenciál kihasználása.
 • A klímaváltozás és globalizáció hatására meg-jelenő növényi és állati kórokozók terjedése elleni védekezés.
 • Fenntartható, hatékony és versenyképes édesvízi haltenyésztés.

A társadalmi és gazdasági változások kihívásaihoz való alkalmazkodás

 •  A tudásalapú modern gazdálkodás (a terme-lési rendszerek gazdasági optimalizálása) és a termelői együttműködések ösztönzése.
 • Az első agrár- és élelmiszervállalkozási generációváltás segítése.
 • Az ellátási láncok hatékonyságának és hozzáadott értékének növelése.
 • A fogyasztói tudatosság növelése a jelentős mértéket öltő bizalomhiány és árérzékenység ellenére.
 • A hazai agrár- és erdészeti biomassza ipari hasznosításának növelése.
 • Migrációs tendenciák, kihívások, szakpolitikai válaszok. 

 

 

Kik a BIOEAST résztvevői, támogatói?

 

 

Szeretne többet megtudni a BIOEAST-ről és támogatná is?

Keresse a bioeast.eu honlapot vagy írjon nekünk a
zsofia.kunya@fm.gov.hu vagy a vasary.viktoria@aki.gov.hu címre!

Dokumentumok

BIOEAST – Közép-Kelet Európai Kezdeményezés a Tudásalapú Agrárgazdaságért, Akvakultúráért, Erdészetért Biomassza GazdaságbanPDF