SHARING KNOWLEDGE - CONNECTING PEOPLE - TACKLING CHALLENGES

Hogyan alakul ki?

Az elmúlt másfél évben Magyarország tényfeltáró és szervező munkát végzett az érintettek bevonásával, továbbá egyre aktívabb szerepet vállalt a szakpolitika EU szinten történő formálásában (delegáltak vettek részt pl. az EU Agrárkutatási Állandó Bizottságának (SCAR) munkacsoport ülésein).

Az elmúlt néhány évben több sikeres esemény lebonyolítására is sor került, melyek során az agrárgazdaság szereplői a régióra, különösen Magyarországra, jellemző témaköröket és kihívásokat azonosították. A mezőgazdasági termelés, az élelmiszer rendszerek, a biomassza alapú gazdaság és a vidéki területek kihívásait megfogalmazó témakörök részletes kifejtését a „Mit tartalmaz” elnevezésű almappában olvashatják. A megnevezett tématerületek többségében a regionális validálására még szükség van, bár a „határokon átnyúló állati megbetegedések” című regionális együttműködési megállapodást már aláírták a résztvevő felek. A beazonosított témák összhangban vannak Magyarország intelligens specializációs stratégiájával, hozzájárulnak az Európai Bizottság Agrár Főigazgatóságának (DG AGRI) hosszútávú agrár és innovációs stratégiájához valamint a biomassza alapú gazdaságra vonatkozó stratégiához.

Magyarországnak szándékában áll, hogy a régió országai között szakpolitikai és szakmai szintű együttműködés kialakulását segítse elő, továbbá, hogy a Közép-Kelet Európai kezdeményezés a Biomassza alapú gazdaságon belüli tudásalapú agrárgazdaságért életre keljen, azt támogassa az Európai Unió Bizottsága, valamint az érintett tagországok széles köre.

Dokumentumok

Horizont 2020 lehetőségek és célok
"Szakpolitikai irányelvek az agrárkutatásban" műhelymunka
2015. november 10. Budapest, Földművelésügyi Minisztérium (FM)
Juhász Anikó
PDF

Horizont 2020 lehetőségek és célok
"Szakpolitikai irányelvek az agrárkutatásban - gazdálkodói szemmel" műhelymunka
2016. január 14. Budapest, CEU
Juhász Anikó
PDF

Magyarország agrárkutatási és innovációs szakpolitikai irányelveinek közös kialakítása
2016. Január 16.
Kránitz Lívia
PDF