SHARING KNOWLEDGE - CONNECTING PEOPLE - TACKLING CHALLENGES

Innovációs ötlet

Termelők versenybehozása innovatív REL szolgáltató központon keresztül

SFSCs Service Center - innovative sales channel for organic and locally farmer products

Kapcsolattartó neve Debreczeny Balázs
Kapcsolattartó e-mail címe kozpont@foodhub.hu
Kapcsolattartó telefonszáma +36307771938
Érintett szektor Élelmiszer-feldolgozás
Az innovációs ötlet szakpolitikai irányokhoz való illeszkedése Az ellátási láncok hatékonyságának és hozzáadott értékének növelése
A megoldandó probléma tárgya/köre Termelők versenybehozása innovatív REL (rövid ellátási lánc) termelői szolgáltató központon keresztül.
A REL szolgáltató központ hazai modelljének közösségi innováción alapuló kialakítása, konvencionális és ökológiai termelők versenyképességének javítása és termékpályák diverzifikálása.
Agrárközpont tevékenységei: minőség ellenőrzés, feldolgozás, csomagolástervezés, jelölés, offline és online termékmegjelenítés, csomagolás, raktározás, koordinált szállítmányozás és a termékek ellátási láncokba juttatása.
A megoldandó probléma tárgya/köre angolul The Foodhub.hu agricultural center help for organic producers trough short food supply chain (SFSCs) their market enty. Actively manages the aggregation, processing, packaging and sales of organic products from local farmers. Innovative ICT and logistic background distribute the products for urban farmer markets, online and brick and mortar retailers and for restaurants.
Projekt előzménye
(a projekthez kapcsolódó alap, alkalmazott kutatási, kísérleti fejlesztési vagy termelési előzmények leírása) (maximum 700 karakter)
Partnereink kutatási tapasztalata és az elmúlt két évben végzett előkészítő munkánk során felismertük, hogy a hazai termelői termékek hatékony piacra jutásának legjelentősebb akadályát az őket kiszolgálni és befogadni képes ellátási láncok hiánya okozza.
A projektben részt vevő partnerek és kutatóintézetek közel 20 éve foglalkoznak a hazai bio és konvencionális kisebb termelői ellátási lánc hiányosságaival és értékesítési akadályaival, a rövid ellátási láncok hazai megjelenésének lehetőségeinek felmérésében. A kisebb termelőket kiszolgáló Agrárközpontunk ezen kutatások tapasztalataira építve nyújtana asszisztenciát a hazai kisebb termelők hatékony piacra jutásának elősegítése érdek
Projektleírás A projekt előkészítése során négy fő problémakört azonosítottunk a munkacsoport szakmai tapasztalatai és kezdeti műhelymunkák alapján:
1. Termelés: szaktudás és technológia, összefogás, képzett munkaerő és tőke hiánya
2. Értékesítés: marketing tevékenység és termelői minőségbiztosítási rendszerek és az értékesítési csatornák hiánya, felvásárlói kiszolgáltatottság.
3. Fogyasztó: tudatosság hiánya, az információ és bizalom hiánya, célcsoport kutatás hiánya
4. Társadalom: közösségépítés szükségessége, környezetbarát fenntartható üzemméret, város-vidék kapcsolatának erősítése
A főtevékenység: Komplex szolgáltatásokat nyújtó FOODHUB központ létrehozása: termék minőség ellenőrzés, csomagolástervezés, jelölés, offline és online termék-megjelenítés, csomagolás, feldolgozás, raktározás, szállítmányozás és a termékek értékesítési láncokba juttatása. A projektet támogató kutatás célja, hogy felmérje azon paramétereket, amelyek maradéktalanul kielégítik a hazai termelők igényeit és a hazai piac lehetőségeit.
Innováció: A projekt innovációs tartalma a vállalati tevékenységrendszer különböző innovatív elemeinek összekapcsolása:
• Eljárás-innováció : az üzleti folyamatok újjászervezése modern hálózati megoldásokkal, kisebb termelők, termék-előállítók termékei közös ellátási láncban.
• Termék-innováció: mezőgazdasági termelők és a mikro-vállalkozások termékeinek verseny és piacképessé tétele, új termékek gyártása és piacra juttatása.
• Szervezési-szervezeti innováció: új „éppen időben” (JIT) módszerek a termelői és ökológiai élelmiszer-feldolgozás területén.
• Társadalmi innováció: FOODHUB központ új együttműködéseket hoz létre, és ezen keresztül növeli a termelők jövedelembiztonságát és önfoglalkoztatását.
Célok: A projekt fő célja az egy innovatív agrárszolgáltató modell meghonosítása hazánkban. Az operatív csoportba olyan résztvevőket választottunk, akik nemzetközi és hazai tapasztalataikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy valós igényekre épülő innovációs stratégiát tudjunk felépíteni. A projekt eredménye, hogy a hazai konvencionális és ökológiai gazdaságok megközelítik a nyugati hasonló gazdaságok versenyképességét.
A projekttel elvárt eredmény, hatás (gazdasági, környezeti, vagy társadalmi) A projekt legfőbb eredményének az új innovatív technológia elterjesztésén keresztül a hazai mezőgazdasági termelők termelékenységének és versenyképességének növekedését várjuk. Az innovációs cél gyakorlati modellezése során, a kutatásba bevont (nem konzorciumi tag) kisebb konvencionális és bio termelők a foodhub által biztosított bérszolgáltatások igénybevételével, járulnak hozzá a projekt sikeréhez.
Az operatív csoport célja hogy különböző tevékenységeket ötvözve a modern informatikai megoldásokkal innovatív infrastruktúrát hozzon létre, valamint az együttműködésen alapuló ellátási lánc koordinált logisztikai megoldások következtében csökken a környezeti terhelés.
A FOODHUB központ hazánkban hiánypótló, szaktanácsadással egybekötött bérfeldolgozási szolgáltatást kíván nyújtani azon ökológiai termelőknek, akik ezt önerőből nem tudják megoldani. Mindezt egy, a 834/2007/EK rendelet alapján adaptálandó HACCP protokoll kialakításával, különös hangsúlyt helyezve az ökológiai alapanyagok és késztermékek szabályszerű tárolási, csomagolási, valamint szállítási követelményeinek biztosítására.
A FOODHUB központ célja, hogy az egyéni partnerek megkeresésén túl, támogassa az olyan már létező, illetve akár a FOODHUB szolgáltatásainak asszisztenciáján keresztül létrejövő termelői együttműködéseket, melyek helyzetbe hozhatják a kisebb hazai termelőket is.
Az Agrárközpont gyakorlatorientált képzései és az arra épülő nyilvános tudásbázisa megerősíteni hivatottak a jelenleg akadozó gazdák közti tapasztalatcserét és információáramlást.
A közösen kidolgozott és a gyakorlatban is próbára tett kutatásunk, biztosítják a széles körben elterjeszthető és valós igényekre alapuló "szolgáltatás innováció" létrejöttét.
A projekt innovatív eredménye Szolgáltatás
Kulcsszavak horizont 2020, ökológiai gazdálkodás, nyomon követhetőség, kollektív szakmai műhely, szaktanácsadás, feldolgozás, csomagolás, egalizálás, fenntartható logisztikai megoldások, nyilvános tudásbázis, versenyképesség, termékpálya-hatékonyság, földrajzi árujelzők, élelmiszerbiztonság, közösségi értékesítés, minőségbiztosítás, mezőgazdasági termelés diverzifikálása, termelői és feldolgozói tapasztalatcsere
A projektben szereplő további szervezetek/vállalkozók megnevezése és elérhetősége Nem nyilvános tartalom
A projekt földrajzi érintettsége Magyarország
A projekt feltételezett/várható időtartama 36 hónap
Honnan hallott a lehetőségről? A 2016 január 14-ei EIP konferencián
A projekt további erőforrás igénye Nem nyilvános tartalom
Ha volt egyéb erőforrás igény Nem nyilvános tartalom
Egyéb információ A projekt 36 hónapon keresztül tart és két szakaszra lehet bontani. A projekt első szakaszában felmérjük a termelők konkrét elvárásait, igényeit a logisztikai és értékesítő rendszerek szolgáltatásaival kapcsolatban. Az igényalapú megoldások kialakítását egy átfogó részvételi akciókutatás támogatja, kvalitatív módszerekkel és műhelymunkákon keresztül, a részvételi közösségfejlesztés jegyében. A projekt második szakaszának célja, hogy a hálózatba szerveződés eszközrendszerével megerősítse a kereskedelmi piacon kis számban, szegmentáltan jelenlévő termelőket -a projekt keretében létrehozandó FOODHUB innovatív szolgáltatásainak igénybevételével-, és növelje a termelők értékesítési pozícióját, versenyképességét a régióban. Eredmények kommunikációja a szakma és a nyilvánosság felé.
A projekt az Operatív Csoport tagjainak együttműködésén alapul, minden információt közös tudásbázisba gyűjtjük, amit az EIP-AGRI hálózat tagjaival és minden további érdeklődővel megosztunk, ezzel elősegítve a piac szereplőinek informálását. A kutatás előkészítése során összegyűjtött kutatási eredményeket és azok elérése érdekében kidolgozott módszertanokat szintén megosztjuk.
A projekt ütemtervét közösen fogjuk meghatározni, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet és az Agrárgazdasági Kutató Intézet szakmai irányítása mellett, a megvalósítást illetően pedig szoros együttműködésben a partnereinkkel. A FOODHUB.HU Nonprofit Zrt. szerepe az Operatív Csoport által indított projekt szervezése és levezetése, valamint az eredmények nyilvános elérhetőségnek a biztosítása és a projekt promóciója szakmai körökben.